ประกาศ ประชาสัมพันธ์

 

folder ประกาศ การลงทะเบียนเรียน 3/2556  

bullet_next ตรวจสอบรายวิชาเปิด คลิกที่นี
bullet_next ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
bullet_next
 ปฏิทินการลงทะเบียน 3/2556
  • 21 – 28 มี.ค.2557  ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • 25 – 26 มี.ค.2557 ลงทะเบียนภาคเรียน 3/2556 (ทาง Internet)
  • 27 – 28 มี.ค.2557 ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน – ล่าช้า (ทาง Internet)
  • 8 เม.ย.2557 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาได้รับเงินคืน
  • 17 เม.ย.2557 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
bullet_next Download แบบฟอร์มต่างๆ
********************************************************************************

folder ประกาศ เรื่องการชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 3/2556

NEU 010 2557

*******************************************************************************

bullet_next
 ส่งข้อมูลที่อยู่ สำหรับ จัดส่งใบปริญญาบัตร ได้ที่ sumitta.jan@neu.ac.th หรือ ติดต่อที่เบอร์ 043 – 222959 ต่อ 114 , 098 – 3355046
********************************************************************************

folder ประกาศ  การแจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2556

       นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ในภาคเรียนที่ 3/2556 ดำเนินการขอสำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาวันที่ 17 – 24 เมษายน 2557
bullet_next ขั้นตอนการดำเนินการและเอกสารประกอบการแจ้งจบ

bullet_next ตัวอย่างภาพถ่ายชุดครุย

***********************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins