๐แก้ไขประวัติ

การแก้ไขประวัตินักศึกษา
1. นักศึกษารับแบบฟอร์มขอแก้ไขประวัติ(สทป.10)ที่สำนักทะเบียนฯ
2. ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการสำนักทะเบียน ฯ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมเอกสารการขอเปลี่ยนชื่อ – สกุล /
สำเนาทะเบียน /อื่นๆ ถ้ามี

Comments are closed.

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins