๐ทำบัตรนักศึกษา

10. การขอทำบัตรนักศึกษา
10.1. ชำระเงินค่าทำบัตร 150 บาทที่ฝ่ายการเงิน
10.2. ยื่นเอกสารใบเสร็จค่าทำบัตรใหม่ ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
10.3. รับเอกสารเพื่อยื่นทำบัตรใหม่ที่สำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ

Comments are closed.

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins