เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2559

เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2559

 • เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
 • ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่
 • สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ วันที่ 30 พ.ค. 2560 เวลา 13.00 น เป็นต้นไป
 • ขยายระยะเวลาลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ถึงวันที่ 5 มิ.ย.2560
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า จะมีค่าปรับตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย.2560 (วันละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท)
 • เพิ่มรายวิชาล่าช้า จะมีค่าปรับตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.2560 (วันละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาท)
กำหนดการลงทะเบียนเรียน
 • 26 พ.ค. – 4 มิ.ย.2560  ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
 • 30 พ.ค. – 1 มิ.ย.2560 ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4
 • 2 – 4 มิ.ย.2560 ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า
 • 6 มิ.ย.2560  วันเปิดภาคเรียน 2/2559
 • 11 มิ.ย.2560 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
 • 19 มิ.ย. – 16 ก.ค.2560 ช่วงการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
 • ระบบลงทะเบียนเปิดเวลา 09.00 น. – 24.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

Comments are closed.

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins