เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดการลงทะเบียนเรียน
  • 30 ก.ค. – 7 ส.ค. 2560  ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
  • 1 – 3 ส.ค. 2560 ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4
  • 4 – 6 ส.ค. 2560 ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า
  • 8 ส.ค. 2560 วันเปิดภาคเรียน 1/2560
  • 15 ส.ค. 2560 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
  • 22 ส.ค. 2560 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
  • 23 ส.ค. – 7 พ.ย. 2560 ช่วงการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
  • ระบบลงทะเบียนเปิดเวลา 09.00 น. – 24.00 น.
** ข้อควรระวัง **
  • เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว นักศึกษาต้องทำการ ยืนยันการลงทะเบียน ถึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
  • หลังจาก ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อีก และนักศึกษาต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 ก.ค. 2560

Comments are closed.

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins