เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

กำหนดการลงทะเบียนเรียน
  • 19 – 24 ธ.ค. 2560  ยื่นคำร้องกรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
  • 19 – 21 ธ.ค. 2560  ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต www.reg.neu.ac.th
  • 22 – 24 ธ.ค. 2560  ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา / ลงทะเบียนล่าช้า (ชำระค่าปรับล่าช้า)
  • 9 ม.ค. 2561 วันเปิดภาคเรียน 2/2560
  • 16 ม.ค. 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้เงินคืน
  • 23 ม.ค. 2561 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้สัญลักษณ์  W
  • 24 ม.ค. – 24 เม.ย. 2561 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์  W
  • ระบบลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต เปิดเวลา 09.00 น. – 24.00 น.
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
1.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการลงทะเบียนเรียน
3.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
4.นักศึกษาเลือก ลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 กรอกรหัสวิชาที่ต้องการลงทะเบียนแล้วกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 เลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม “เคลียร์” เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 4.1 และ 4.2
4.4 นักศึกษา กดขออนุมัติ การลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว นักศึกษาต้องทำการ ยืนยันการลงทะเบียน ถึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
4.6 ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
4.7 พิมพ์ใบลงทะเบียน/ใบนำฝาก เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน กรณีความผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้น 
5.นักศึกษาเลือก เพิ่มรายวิชา โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
6.นักศึกษาเลือก ถอนรายวิชา โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2560

 

Comments are closed.

Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins