ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เรื่อง การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่านเพิ่มเติม)
  • เรื่อง การสอบโครงการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (อ่านเพิ่มเติม)
  • นักศึกษารหัส 60 ติดต่อรับคู่มือนักศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนฯ 
  • เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560  (อ่านเพิ่มเติม)
  • เรื่อง ย้ายสาขาวิชา ย้ายคณะ  เปลี่ยนรหัสนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่านเพิ่มเติม)
  • เรื่อง การยื่นขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2559 (อ่านเพิ่มเติม)
  • รื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2559 (อ่านเพิ่มเติม)
  • นักศึกษารหัส 59 ติดต่อรับคู่มือนักศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนฯ
Plugin from the creators ofBrindes Personalizados :: More at PlulzWordpress Plugins