การลงทะเบียนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR

การลงทะเบียนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR

ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. – 30 ก.ค. 2564

**********************************

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
1.ติดต่อลงทะเบียนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ได้ที่สำนักทะเบียนฯ

ตารางการจัดอบรมและจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ ทุกรหัส ปีการศึกษา 2564

ครั้งที่กิจกรรมวันวันที่เวลาอาคารจำนวน
1อบรมศุกร์9 ก.ค. 6416.00-20.0024 ชม.
2อบรมเสาร์10 ก.ค. 6416.00-20.0024 ชม.
3อบรมอาทิตย์11 ก.ค. 6416.00-20.0024 ชม.
4สอบ*เสาร์17 ก.ค. 6416.00-20.003,54 ชม.
5สอบ*อาทิตย์18 ก.ค. 6416.00-20.003,54 ชม.
6อบรมศุกร์30 ก.ค. 6416.00-20.0024 ชม.
7อบรมเสาร์31 ก.ค. 6416.00-20.0024 ชม.
8อบรมอาทิตย์1 ส.ค. 6416.00-20.0024 ชม.
9สอบ**เสาร์7 ส.ค. 6416.00-20.003,54 ชม.
10สอบ**อาทิตย์8 ส.ค. 6416.00-20.003,54 ชม.

หมายเหตุ : นักศึกษาที่สมัครอบรม CEFR ตรวจสอบรายชื่อในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ห้อง 227

2.ชำระค่าลงทะเบียนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR จำนวน 1,500 บาท ได้ที่ฝ่ายการเงิน หรือผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th
neu_pay_1
neu_pay_2
ประกาศเมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2564

การลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

การลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

(IC3 Spark Certification)

ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. – 8 ส.ค. 2564

รับจำนวนจำกัด (ปิดรับลงทะเบียนทันที หากจำนวนเต็ม)

**********************************

ขั้นตอนการลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
1.ติดต่อลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ได้ที่สำนักทะเบียนฯ
โดยสามารถเลือกวันเวลาได้ตามตารางการอบรม ภาคเรียนที่ 1/2564 ดังนี้
กลุ่มที่วันที่เวลาห้องจำนวนนักศึกษาหมายเหตุ
01วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256409.00 – 17.00 น.Lab 220 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
02วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256409.00 – 17.00 น.Lab 220 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
03วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256409.00 – 17.00 น.Lab 120 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
04วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256409.00 – 17.00 น.Lab 320 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
05วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง20 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
06วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง20 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
07วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง20 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
08วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง20 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
09วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง20 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
10วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง20 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
11วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง20 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
12วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง20 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
13วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง20 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
14วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง20 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
15วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง20 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
16วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง20 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
17วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง20 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
18วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง20 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
19วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง20 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
20วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง20 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
21วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง20 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
22วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง20 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
23วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
24วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
** วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ COVID-19 **

**ลงทะเบียนแล้ว เข้ากลุ่มไลน์ ตาม QR CODE **

2.ชำระค่าลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล จำนวน 1,500 บาท ได้ที่ฝ่ายการเงิน หรือผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th
neu_pay_1
neu_pay_2
ประกาศเมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2564

แจ้ง QR CODE เพื่อเข้ากลุ่ม Line ในรายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน ภาคเรียนที่ 1/2564

ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

ปฏิทินการลงทะเบียน 
 • วันที่ 6 – 13 มิ.ย. 2564 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน
 • วันที่ 8 – 10 มิ.ย.2564 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564) 
 • วันที่ 11 – 13 มิ.ย.2564  เพิ่ม – ถอนรายวิชาทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 15 มิ.ย.2564 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
 • วันที่ 15 มิ.ย. – 15 ก.ค.2564 ช่วงยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 (กรณีไม่ลงทะเบียนเรียน)
 • วันที่ 22 มิ.ย.2564 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
 • วันที่ 13 ส.ค. – 3 ต.ค.2564 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W

**ระบบเปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด**

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและวิธีการชำระค่าลงทะเบียน
 1. นักศึกษา เข้าเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล (https://reg.neu.ac.th)
 2. นักศึกษา เข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล
 3. ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
 4. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
 5. นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
  1. กรอกรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน (ตัวอักษรต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น GE10101)
  2. คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
  3. ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
  4. นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
  5. เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
  6. ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายใน 7 วัน หลังจากมีการลงทะเบียนเรียน (หรือตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์
 1. ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE
 2. หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th
neu_pay_1
neu_pay_2
ประกาศเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2564

เรื่องการขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน/2563

ประกาศ เรื่องการขอสำเร็จการศึกษา  ภาคเรียนฤดูร้อน/2563

นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ ภาคเรียนฤดูร้อน/2563 (คาดว่าจะจบการศึกษา)
สามารถดำเนินการได้ภายใน
วันที่ 24 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน พ.ศ.2564
โดยยื่นเอกสารและชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเสนอผู้สำเร็จการศึกษา 
1.นักศึกษาขอแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา (สำหรับปริญญาตรี สทป.08 และระดับบัณฑิตศึกษา สทป.09) และแบบฟอร์มสำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ ที่สำนักทะเบียนฯ
2.นักศึกษากรอกแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา และยื่นได้ที่ฝ่ายการเงินเพื่อชำระเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รายการปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกป.บัณฑิต
2.1 ค่าปัจฉิมนิเทศ500
2.2 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต3,6004,5006,0005,000
2.3 ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย100100100100
2.4 ค่าเอกสารการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ100100100100
2.5 ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาไทย100100100100
2.6 ค่าใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ100100100100
2.7 ค่าเข็มวิทยฐานะ150150150150
2.8 ค่าใบปริญญาบัตร500500500500
2.9 ค่าหนังสืออนุสรณ์บัณฑิต250250250250
2.10 ซองเอกสารพร้อมค่าจัดส่ง35353535
รวม5,4355,8357,3356,335
3.นักศึกษานำแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ยื่นต่อฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงบัญชี
4.นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้
 • สำหรับระดับปริญญาตรี
  • แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา สทป.08 จำนวน   1  ฉบับ
  • แบบฟอร์มสำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ จำนวน   1  ฉบับ
  • ใบเสร็จค่าขอสำเร็จการศึกษา ฯลฯ จำนวน  1 ฉบับ
  • ภาพถ่ายสีสวมชุดครุยวิทยฐานะ  ขนาด   1  นิ้ว จำนวน  6  แผ่น
  • ใบแสดงผลการเรียน (ออกโดยสำนักทะเบียนฯ)  จำนวน  1 ชุด
  • ซองเอกสารสำหรับจัดส่ง Transcript  จำนวน  1 ชุด
 • ระดับ ป.บัณฑิต
  • แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา สทป.09 จำนวน   1  ฉบับ
  • แบบฟอร์มสำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ จำนวน   1  ฉบับ
  • ใบเสร็จค่าขอสำเร็จการศึกษา ฯลฯ จำนวน  1 ฉบับ
  • ภาพถ่ายสีสวมชุดครุยวิทยฐานะ  ขนาด   1  นิ้ว จำนวน  6  แผ่น
  • ใบแสดงผลการเรียน (ออกโดยสำนักทะเบียนฯ)  จำนวน  1 ชุด
  • ซองเอกสารสำหรับจัดส่ง Transcript  จำนวน  1 ชุด
 • สำหรับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  • แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา สทป.09 จำนวน   1  ฉบับ
  • แบบฟอร์มสำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ จำนวน   1  ฉบับ
  • ใบเสร็จค่าขอสำเร็จการศึกษา ฯลฯ จำนวน  1 ฉบับ
  • ภาพถ่ายสีสวมชุดครุยวิทยฐานะ  ขนาด   1  นิ้ว จำนวน  6  แผ่น
  • ใบแสดงผลการเรียน (ออกโดยสำนักทะเบียนฯ)  จำนวน  1 ชุด
  • ซองเอกสารสำหรับจัดส่ง Transcript  จำนวน  1 ชุด
  • เอกสารหลักฐานผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์พร้อมบทความ จำนวน  1  ชุด
  • แบบฟอร์มตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมพร้อมผลการตรวจสอบ จำนวน  1  ชุด
  • แบบฟอร์มตรวจสอบภาษาอังกฤษสำหรับงานนิพนธ์ จำนวน  1  ชุด
  • บทคัดย่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) จำนวน  1  ชุด
5.นักศึกษานำเอกสารจากข้อ 4 ยื่นต่อสำนักทะเบียนฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ ขอสำเร็จการศึกษา
6.สำนักทะเบียนฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งให้แต่ละหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ
7.หลักสูตรส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว คืนสำนักทะเบียนฯ
8.สำนักทะเบียนฯ ตรวจสอบรายชื่อและจัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมกรรมการวิชาการ
9.สำนักทะเบียนฯ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการวิชาการเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
**หมายเหตุ**
 • เมื่อฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบหากพบว่า นศ. มียอดค้างชำระจะคืนเอกสารยื่นขอสำเร็จการศึกษาให้กับ นศ. (**สามารถชำระค่าธรรมเนียมยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินกำหนดต้องชำระค่าปรับล่าช้า**)
 • นศ. จะต้องนำเอกสารไปยื่นที่สำนักทะเบียนฯด้วยตนเอง เมื่อชำระยอดค้างที่เหลือทั้งหมดจึงถือว่า นศ.ได้ทำการยื่นขอสำเร็จการศึกษาสมบูรณ์
 • นักศึกษาที่เคยยื่นขอสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องทำการยื่นขอสำเร็จการศึกษาใหม่
 • หากนักศึกษายื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องชำระค่าปรับล่าช้า วันละ 100 บาท
ประกาศเมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564

แจ้ง QR CODE เพื่อเข้ากลุ่ม Line ในรายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนฤดูร้อน/2563

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน ภาคเรียนฤดูร้อน/2563

ให้เข้าร่วมในกลุ่ม line ของวิชา ได้ตาม QR CODE ดังนี้

 1. BU12101 หลักการตลาด
 2. EN14201 สถิตยศาสตร์
 3. GE10102 สังคมและวัฒนธรรม
 4. GE10203 วรรณกรรมไทยสมัยปัจจุบัน
 5. GE10303 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 6. GE10305 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
 7. GE10403 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 8. GE10405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

*หมายเหตุ*

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน/2563

เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน/2563

ปฏิทินการลงทะเบียน 
 • วันที่ 10 – 20 เมษายน 2564 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ (ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษากำหนด)
 • วันที่ 18 – 20 เมษายน 2564 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 21 – 23 เมษายน 2564  เพิ่ม – ถอนรายวิชาและลงทะเบียนเรียนล่าช้าทางอินเตอร์เน็ต
 • วันที่ 20 เมษายน 2564 วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน/2563
 • วันที่ 23 เมษายน 2564 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืน
 • วันที่ 27 เมษายน 2564 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับเงินคืน
 • วันที่ 11 – 23 พฤษภาคม 2564 ช่วงการถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์  W

**ระบบเปิดทำการ 09.00 น. – 24.00 น. ตามวันเวลาที่กำหนด**

ลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน คลิกที่นี่

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและวิธีการชำระค่าลงทะเบียน
1.นักศึกษาเข้าสู่ระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.neu.ac.th)
2.นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
3.ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแผนการเรียนและผลการเรียน
4.นักศึกษาเลือกรายวิชาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
4.1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา แล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
4.2 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
4.3 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2
4.4 นักศึกษากดขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4.5 เมื่อได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้นักศึกษากด พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา)
4.6 ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายใน 7 วัน หลังจากมีการลงทะเบียนเรียน (หรือตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์
1.ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE
2.หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th
neu_pay_1
neu_pay_2
ประกาศ เมื่อ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์
1.ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE
2.หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th
neu_pay_1
neu_pay_2

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศ เรื่องการสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 2/2563

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การจัดการสอบเป็นไปตามกำหนด
จึงขอแจ้งนักศึกษาที่มีการสอบปลายภาค ในวันที่ 10 เมษายน 2564
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนรูปแบบการจัดสอบเป็นรูปแบบออนไลน์
โดยนักศึกษาสามารถติดตามรูปแบบการสอบได้ที่อาจารย์ผู้สอน

กำหนดวันสอบปลายภาค ตรวจสอบตารางสอบ คลิกที่นี่

 • วันที่ 27 มีนาคม – 4 เมษายน พ.ศ.2564 ยื่นคำร้องขอสอบล่าช้าที่ฝ่ายวิชาการ
 • วันที่ 27 มีนาคม – 4 เมษายน และ 10 เมษายน พ.ศ.2564 วันสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
 • วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
 • วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564 วันสุดท้ายของการได้รับสัญลักษณ์ I ภาคเรียนที่ 2/2563

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการกำกับการสอบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

**อย่าลืม!!! สวมหน้ากากอนามัย และ นำบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชนเข้าห้องสอบ**

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564