ติดต่อทะเบียนฯ

สำนักทะเบียนและประมวลผลยินดีให้บริการทุกท่าน  ท่านสามารถติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

น.ส.สุมิตตา จันทร์ขำ

Email   sumitta.jan@neu.ac.th

2. เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

2.1 กลุ่มงานธุรการ

นางสาวนภัสสรณ์  หาญวงษา

Email  naphatson.han@neu.ac.th

2.2 กลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา

นางสาวณัจภ์สราภร  ศรีหาพันธ์รูป

Email  natsara.sri@neu.ac.th

2.3 กลุ่มงานระเบียบการศึกษา

นางณัชชาภัทร เวียงแสง

Email   natchaphat.wie@neu.ac.th

2.4 กลุ่มงานตารางเรียน/ตารางสอบและประมวลผลข้อมูล

น.ส.สุมิตตา จันทร์ขำ

Email   sumitta.jan@neu.ac.th

Comments are closed.