ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
จึงประกาศให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 มกราคม 2564

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นต้องรับบริการที่มหาวิทยาลัย
ขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
ตรวจวัดอุณหภูมิหน้าประตูทางเข้า และลงชื่อการใช้บริการทุกครั้ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 043-222959 – 61
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564

Comments are closed.