การรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)

การรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)

นักศึกษาที่ทำบัตรนักศึกษา ในช่วงวันที่ 11 กันยายน – 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
สามารถติดต่อรับบัตรนักศึกษา ได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น เวลาทำการ 11.00 – 18.00 น.
โดยนำบัตรประชาชนแสดงเพื่อติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา
คลิก!! ตรวจสอบรายชื่อ

Comments are closed.