การลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

การลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

(IC3 Spark Certification)

ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. – 8 ส.ค. 2564

รับจำนวนจำกัด (ปิดรับลงทะเบียนทันที หากจำนวนเต็ม)

**********************************

ขั้นตอนการลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
1.ติดต่อลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ได้ที่สำนักทะเบียนฯ
โดยสามารถเลือกวันเวลาได้ตามตารางการอบรม ภาคเรียนที่ 1/2564 ดังนี้
กลุ่มที่วันที่เวลาห้องจำนวนนักศึกษาหมายเหตุ
01วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256409.00 – 17.00 น.Lab 220 คน (จำนวนเต็มแล้ว) ตรวจสอบรายชื่อ
02วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256409.00 – 17.00 น.Lab 220 คน (จำนวนเต็มแล้ว)ตรวจสอบรายชื่อ
03วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256409.00 – 17.00 น.Lab 120 คน (จำนวนเต็มแล้ว)ตรวจสอบรายชื่อ
04วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256409.00 – 17.00 น.Lab 320 คน (จำนวนเต็มแล้ว)ตรวจสอบรายชื่อ
05วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256409.00 – 17.00 น.Lab 220 คน (จำนวนเต็มแล้ว)ตรวจสอบรายชื่อ
06วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256409.00 – 17.00 น.Lab 220 คน (จำนวนเต็มแล้ว)ตรวจสอบรายชื่อ
07วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256409.00 – 17.00 น.Lab 120 คน (จำนวนเต็มแล้ว)ตรวจสอบรายชื่อ
08วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256409.00 – 17.00 น.Lab 320 คน (จำนวนเต็มแล้ว)ตรวจสอบรายชื่อ
09วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256409.00 – 17.00 น.Lab 220 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
10วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 256409.00 – 17.00 น.Lab 220 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
11วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 256409.00 – 17.00 น.Lab 120 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
12วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 256409.00 – 17.00 น.Lab 320 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
13วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 256409.00 – 17.00 น.Lab 220 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
14วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 256409.00 – 17.00 น.Lab 220 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
15วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 256409.00 – 17.00 น.Lab 120 คน
16วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 256409.00 – 17.00 น.Lab 320 คน (จำนวนเต็มแล้ว)
2.ชำระค่าลงทะเบียนทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล จำนวน 1,500 บาท ได้ที่ฝ่ายการเงิน หรือผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th
neu_pay_1
neu_pay_2
ประกาศเมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2564

Comments are closed.