การลงทะเบียนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR

การลงทะเบียนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR

ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. – 30 ก.ค. 2564

**********************************

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
1.ติดต่อลงทะเบียนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ได้ที่สำนักทะเบียนฯ

ตารางการจัดอบรมและจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ ทุกรหัส ปีการศึกษา 2564

ครั้งที่กิจกรรมวันวันที่เวลาอาคารจำนวน
1อบรมศุกร์9 ก.ค. 6416.00-20.0024 ชม.
2อบรมเสาร์10 ก.ค. 6416.00-20.0024 ชม.
3อบรมอาทิตย์11 ก.ค. 6416.00-20.0024 ชม.
4สอบ*เสาร์17 ก.ค. 6416.00-20.003,54 ชม.
5สอบ*อาทิตย์18 ก.ค. 6416.00-20.003,54 ชม.
6อบรมศุกร์30 ก.ค. 6416.00-20.0024 ชม.
7อบรมเสาร์31 ก.ค. 6416.00-20.0024 ชม.
8อบรมอาทิตย์1 ส.ค. 6416.00-20.0024 ชม.
9สอบ**เสาร์7 ส.ค. 6416.00-20.003,54 ชม.
10สอบ**อาทิตย์8 ส.ค. 6416.00-20.003,54 ชม.

หมายเหตุ : นักศึกษาที่สมัครอบรม CEFR ตรวจสอบรายชื่อในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ห้อง 227

2.ชำระค่าลงทะเบียนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR จำนวน 1,500 บาท ได้ที่ฝ่ายการเงิน หรือผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 425-6-026827 หรือ SCAN QR CODE หลังนักศึกษาชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ–นามสกุล รหัสนักศึกษา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : finance@neu.ac.th
neu_pay_1
neu_pay_2
ประกาศเมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2564

Comments are closed.